Vi er nå helt i startgropen av det som vi har døpt Norges Shireforening, og ønsker alle som vil være medlem helt fra starten hjertelig velkommen. Vi ønsker å skape et fellesskap for de som eier, steller eller bare er facinert over denne flotte rasen. Siden skal være et møtested der vi kan dele erfaringer, komme med tips og få svar på spørsmål. Vi ønsker at siden skal kunne gi opplysninger på en slik måte at vi kan fremme denne fantastiske rasen.

Planen er at foreningen skal samarbeide med Norsk Hestesenter Starum på en slik måte at vi får utarbeidet rasestandarder ut fra Engelsk rasebeskrivelse, og videre få godkjente og kårede hester her i Norge.  På denne måten kan vi bygge opp en god, solid stamme bestående av hester av god kvalitet og holdbarhet.  Vi vil også forsøke å skaffe en oversikt over shirehester her i Norge, slik at vi enkelt kan komme i kontakt med hverandre. Senere, når foreningen står på egne ben, er det meningen at vi skal gi ut et eget medlemsblad, samt tilby en del salgsartikler med foreningens logo på