Shiren regnes som verdens største hesterase og fikk sitt navn etter det engelske landskapet (shires). Historien er likevel noe usikker, da det først ble ført stambok på 1800-tallet. Men det antas at rasen stammer fra 42 Lombardiske hester som kom til England i begynnelsen av 1300-tallet. Tolv av disse utmerket seg for sin styrke, og førte sitt blod videre via andre, engelske hopper, og noe senere, rasen Old English Black. Det var her rasen utviklet sin størrelse.På 1500- og 1600-tallet ble flamske hester innført til landet av hollandske bønder, og disse ble sammen med friserblod har bidratt til utviklingen av shiren. Størrelsen ble også videreutviklet ved at fullblodshester ble krysset inn, noe som også har påvirket shirens aristokratiske utstråling. På denne tiden var det stort behov for hester som kunne bære soldater med full utrustning og tunge våpen. Shiren klarte utmerket godt å bære opp til 180kg over lange distanser når de var ute i krig. Etter hvert som våpnene ble mindre og utrustningen lettere, ble shiren også brukt til å transportere varer.


Også jordbruket hadde god hjelp fra denne sterke hesterasen. Under industrirevolusjonen var de shirer som drog lasset langs veiene mellom fabrikkene. Men ettersom samfunnet ble mer og mer mekanisert minket behovet for slike store tunge hester, og på begynnelsen av 1960-tallet var rasen betydelig redusert. Likevel ble rasens popularitet som kjørehest opprettholdt, noe som sikret dens eksistens. Denne populariteten gjorde også at de store bryggeriene rundt om, fattet interesse av shiren, og brukte dem til å kjøre sine store bryggerivogner, noe som gav stor prestige.


En shire er enormt sterk og kan dra tunge lass på over 5 tonn uten større problem. Likevel er den svært snill, godlynt og føyelig. Den spiller fortsatt en stor rolle i skogbruket og den er svært populær på blant annet utstillinger. Hovedsakelig er shiren en fritidshest, kanskje først og fremst som kjørehest, men den blir også mer og mer populær som ridehest. Og selv om mankehøyden kan være opp mot 2meter, vanligst er rundt 1,75-1,80 m og vekten ligger rundt 1 tonn, er den lærevillig som en hund. Rikelig med hovskjegg er karakteristisk.


Først i 1878 ble English Shire Horse Society grunnlagt, og de utarbeidet regler for hva en shire skal representere. Denne rasestandarden blir fulgt mer eller mindre punktlig over resten av verden den dag i dag. Les mer om det under "Rasestandard".