I flere hundre år har oksene vært dyret som har trukket plogen og harven, og de har dermed vært med på å gjøre landbruket til hva det er i dag. Men samtidig med at landbruket ble modernisert og den industrielle revolusjonen var på fremmarsj på 1800-tallet, kom større og tyngre hesteraser til å prege landbruket og skogbruket videre. Den veldige kraften som bodde i disse dyrene var med på å forbedre og nære i landbruket, og i over to århundrer paraderte den årlig på fylkesmarkeder og på utstillinger i America og England. Og dette har vekket lidenskapen og inspirasjonen i mangt et kunstnerisk hjerte. En lidenskap kunstnere verden over har benyttet når de tar utgangspunkt i den tunge Shire hesten, og i de edlere og mindre rasene, i sine mange former for kunst.
 

Fritt oversatt fra The Art of the Horse av John Fairley.